Unudulmuş Şuşa irsi – Ceyhun Hacıbəyli

Şuşanın azad edilməsi ilə qarşımızda dayanan mühüm işlərdən biri də əslən bu bölgədən olan və uzun illər təbliğatı qadağan edilmiş görkəmli şəxsiyyətlərin yazılrını ictimaiyyətə çatdırmaqdır.Bu görkəmli şəxsiyyətlərin zəngin mədəni,tarixi, bədii irsi  Azərbaycan oxucusuna maraqlı məlumatlar çatdırır.Bu şəxsiyyətlərdən biri də tanınmış siyasi və mətbuat xadimi, yazıçı, salnaməçi, etnoqraf,tərcüməçi Ceyhun Hacıbəylidir( 3 fevral1891,Şuşa- 22 oktyabr 1962,Paris).Onun Almaniyada Münhendə 1951-ci ildə nəşr edilmiş “Azərbaycan” jurnalındakı dəyərli bir yazısını ilk dəfə olaraq oxuculara təqdim edirəm.

 

Ceyhun Hacıbəyli

 

Hür dünya, Türk xalqlarını sovetlərin imhasından (məhvindən) qurtarmalı

Bir milyondan fazla Krım və Quzey Qafqaz Türk müslümanlarının imhası (məhvi) bolşeviklərin vəhşətini və bugünkü Rusiyayı idarə edənlərin canavarlığını, bir kərə daha, fazlasiylə bütün dünyaya göstərmişdir.

Ən müstəbid Birinci Nikolay hökumətinin Türk-müslümanlara yapdığı zülümlər bolşevik-rusların yapdıqları yanında qayət sönük kalıyor.

O dövrdə Türk-müslümanlar qardaş Türkiyəyə tərd olunurdu. Şimdi isə məsum vətəndaşlarımız qadınlı-çocuqlu topdan Sibiryaya sürülüyorlar ki, orada Sovetlər üçün çalışa-çalışa ölsünlər.

Yalnız Krım və Quzey Qafqaz qardaşlarımız deyil, digər Türk-müslüman xalqları da imha ediliyorlar.

Abxaziyanın müslüman əhalisi nərədədir? Keçən yıl “Ali Sovet” seçimlərində Abxaziyadan seçilmiş on bir müməssil (nümayəndəsi) arasında tək bir müslüman ismi görünmədi.

16 osetin müməssillərindən biri də müslüman deyil, halbuki bu millətin yarısı müslüman idi.

On bir acar müməssilləri arasında müslümanların sayı yalnız üçdür.

Başqa Türk-müslüman məmləkətlərindən seçilmiş rusların sayı yetmişə yaxındır. Halbuki Ermənistan müməssillərinin həpsi erməni, gürcü müməssilləri arasında isə yalnız bir rus vardır.

Türküstandan, Azərbaycandan və İdil-Uraldan sürülənlərin sayı birkaç milyonu bulmuş.

Kremlin, Krım və Quzey Qafqasya Türklərinin Sibiryaya sürülməsinə səbəb olaraq, onların almanlarla işbirliyi yapdıqlarını göstəriyor. Nə qədər yalan, nə qədər vicdansızlıq!

Almanlarla işbirliyi yapan yalnız Krımlı və Quzey Qafqaslı Türklər deyildi. Almanları, ukraynalılar, beloruslar və həm də ruslar kəndiləri əkmək-duz ilə karşılıyorlardı. “Vlasov” ordusunda bolşeviklər əleyhinə çarpışan on minlərlə, alman fabriklərində isə könüllü olaraq çalışan yüz minlərcə ruslar var idi. Neçin onları və ailələrini Sibiryaya göndərməddilər?

Son vaxtlara qədər Türkləri kommunizm-internasyonalizm bayrağı altında tədricən imha edən Kremlin, şimdi Marksları, Engelsləri hətta Leninləri: bele buraxıb dəhşətli İvanların, Dəli Petroların, Birinci Nikolayların, Yermolovların, Sisyanovların bayrağı altında Türk-müslümanları terroristik ruslaşdırma metodu ilə topdan imha etməkdədir.

Bunun qarşısını, buradan, vətəndaşlarımızı rus xalqına qarşı qıştırtmaqla, yüz milyonluq rus xalqına salonlaarda meydan oxumaqla, qısası yalançı pəhlivanlıqla alamayız.

Bizə düşən vəzifə qardaşlarımızın fəci halını, gündən-günə Hür Dünyaya xatırlatmaq. Bu işi bütün Rus, Ukrayna, Belorus, Ermənistan, Gürcüstan demokratları bizimlə birlikdə yapmalıdırlar.

Hür Dünya bilməlidir ki, sovet-rus imperializminə bütün varlıqları ilə müqavimət göstərən Türk-Müslümanlardır.

Əski rus imperializmini ən vəhşətli, ən çirkin şəkildə canlaandıran İosif Cuqaşvili – Stalin, Türk-müslümanları yer üzündən kaldırmak üçün əlindən gələni əsigəməmiş və əsirgəməyəcək. Hürriyyət aşiqi bu əsl insanları yalnız Hür Dünya Kurtarabilir.

Biz insanlıq adına Hür Dünyanın şərəfinə müraciət ediyoruz.

 

 

“Azərbaycan” jurnalı, Münhen, 1951, sayı: 1, №1,səh.3-5

Moderator.az

Əlaqədar Məqalələr

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Back to top button